Diensten

Waardebepaling

Een realistische schatting op basis van de marktsituatie wordt opgemaakt. U kunt opteren voor een éénvoudige kosteloze schatting tot een uitgebreide schatting in het kader van nalatenschap, een inbreng in de vennootschap, scheiding, …..
Wij komen ter plaatse en analyseren de toestand. Wij vragen de nodige informatie op bij de bevoegde instanties. Wij maken een grondige studie en komen tot de juiste prijszetting van uw eigendom. Zo weet u wat uw onroerend goed werkelijk kan opbrengen wanneer u het aan ons toevertrouwd.

Verkoop

Ook de verkoper kan rekenen op een correcte begeleiding en een volledige dossierbehandeling:

 • Realistische waardebepaling van het pand
 • Uitgebreide publiciteit offline, online, sociale media
 • Opvragen van de verplichte keuringen en documenten
 • Opstellen compromis volgens de recentste wetgeving
 • Wij staan u bij met raad en daad
   

Verhuur

De verhuurder die zijn woning, appartement, handelspand aan ons toevertrouwd krijgt een volledige service

 • We bezoeken de woning en bespreken een reële huurprijs met de verhuurder
 • We maken de nodige publiciteit zowel online als offline
 • We nemen mooie foto’s van het pand voor de publiciteit en hangen een bord te huur
 • We verzorgen de bezoeken met de potentiële huurders, we vragen de nodige inlichtingen zodat we de huurders kunnen screenen
 • We overleggen met de eigenaar welke kandidaten zich aangeboden hebben
 • We maken een afspraak voor de plaatsbeschrijving
 • We stellen de huurovereenkomst op (volgens de laatste wetgeving opgesteld door het CIB)
 • We zorgen dat huurder en verhuurder samenkomen voor de ondertekening van de huurovereenkomst
 • We zorgen dat de meterstanden van gas- en elektriciteit worden doorgegeven aan de betreffende maatschappij
 • Indien er in de loop van het huurcontract vragen zijn staan wij zowel huurder als verhuurder bij met raad en daad
 • Wij stellen samen met u de huurmap samen die dan kan meegegeven worden met de huurder zodat hij alle inlichtingen gemakkelijk terugvindt en zich kan houden aan alle wettelijke bepalingen

Aankoopbegeleiding

Bent u op zoek naar een woning, appartement, handelspand dan kunnen wij u helpen het geschikte pand te vinden. Tevens wordt op vraag van de klant een degelijke taxatie opgesteld zodat u weet dat u de juiste prijs heeft betaald voor de eigendom van uw dromen.

Projectbegeleiding van A tot Z

Wij zorgen ervoor dat u doelstellingen haalbaar zijn door een grondige studie. Wij begeleiden u vanaf de aankoop tot de verkoop van de woonentiteiten.